BevarHMS

BevarHMS er et skreddersydd og nettbasert HMS-system. Systemet hjelper borettslag og sameier med å passe på at kravene til internkontroll blir fulgt opp. Systemet identifiserer aktuelle risikoområder for boligselskapet. BevarHMS gjør det enklere å følge opp HMS-arbeidet og å holde orden på lovpålagt dokumentasjon. BevarHMS brukes av store og små borettslag og sameier i hele landet.

HMS1 AS er sammen med Spine AS systemleverandør av BevarHMS til Storbybolig

Be om demo

Få en demo av BevarHMS til ditt borettslag eller sameie.

Logg inn

Logg inn på din bruker i BevarHMS

Hva er internkontroll?

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at boligselskapet representert ved styret planlegger, organiserer, følger opp og dokumenterer i samsvar med krav i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Hensikten med internkontroll i boligselskap er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne til enhver tid er trygge i sine nærområder. Aktuelle tema er brann, el-sikkerhet, uteområder, lekeplasser, oppfølging av ansatte, avfallshåndtering, heis, byggherreansvar ved bygningsmessige arbeider, felles varmtvann og andre felles installasjoner.

Hvem gjelder internkontroll for?

Det følger av § 4 i forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter, at den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utføres internkontroll i virksomheten. Begrepet virksomhet omfatter ikke bare næringsvirksomhet. Også boligeieformer hvor flere mennesker eier eller forvalter boligbygg og/eller omkringliggende områder i fellesskap, faller inn under begrepet virksomhet. Derfor er boligselskap som borettslag, sameier og vel (boligvirksomheter) underlagt forskriften som i «dagligtale» kalles for internkontrollforskriften.

Meny