Rådgivning HMSK og SHA

Vi har mange års erfaring innen HMS, kvalitet og SHA, og bistår våre kunder med metode og systematikk både i virksomhet og ute i prosjekt.

HMS / Internkontroll

Vi tilbyr våre kunder hjelp med planlegging, systematikk, risikovurdering, kartlegging, HMS-system og HMS-ledelse.

SHA (Byggherreforskriften)

Vi tilbyr våre kunder hjelp med metodikk, risikovurdering, SHA-plan og koordinering.

HMS1 tilbyr rådgivning innen HMS, internkontroll, kvalitet og SHA, samt utvikling av digitale løsninger.

Eksempel på arbeid

REN

Deltakelse i utarbeidelse av RENblader for håndtering av SHA og byggherreforskriften. REN jobber med blant annet standardisering ovenfor nettselskapene i Norge.

Rolle:    Rådgiver

Sjøentreprenøren

Bistår innen HMS, kvalitet og ytre miljø på selskapsnivå og i prosjekter. Sjøentreprenøren er spesialist på undervannsarbeid – anleggsarbeid under vann.

Rolle:    Rådgiver / Sikkerhetsrådgiver

Rhomberg Sersa

Arbeid med HMS i Bybanen-prosjektet fra Lagunen til Flesland. Rhomberg Sersa sitt arbeid besto i legging av spor.

Rolle:    HMS-leder

Byfjellskogene

Bistått i forbindelse med utarbeidelse av HMS-planer for arbeider utført i forbindelse med anleggsarbeider omkring Fløyen i Bergen.

Rolle:    Rådgiver

Meny